Ovim certifikatom Bisnode Hrvatska potvrđuje da je subjekt postigao međunarodni standard bonitetne izvrsnosti te spada u razred visoke bonitetne izvrsnosti u Hrvatskoj. Poslovni subjekt zadovoljava kriterije bonitetne izvrsnosti za 2017. godinu te spada među najpouzdanije hrvatske poslovne subjekte koji imaju pravo korištenja međunarodno priznatog statusa AAA kao simbola standarda bonitetne izvrsnosti.

Poduzeća sa statusom bonitetne izvrsnosti posluju izvrsno, a vjerojatnost za ulazak u jedan od negativnih događaja u sljedećih 12 mjeseci je izrazito niska:

  • stečaj, predstečajna nagodba ili likvidacija (vjerojatnost manja od 0,08%),
  • brisanje subjekta iz poslovnog registra (vjerojatnost manja od 0,81%),
  • neprekidna blokada transakcijskih računa više od 60 dana ili više od 90 dana sa prekidima (vjerojatnost manja od 0,41%).

Subjekti sa ocjenom bonitetne izvrsnosti AAA imaju vjerojatnost od 98% da će bonitetnu izvrsnost ostvariti i u idućoj poslovnoj godini.

Naziv poduzeća:MARKER d.o.o.

Adresa:Vinka Međerala 4a, 42000 Varaždin

Država: Hrvatska

Matični broj:02798492

Porezni broj: 43509185735

Zastupnik:

Datum registracije: 14.9.2011

Veličina poduzeća: Mala

Telefon: +385 42 421700

E-mail: info@marker.hr

Adresa Internet stranice: www.marker.hr

Datum izdavanja certifikata: 30.6.2017

Provjerava i izdaje: Bisnode Hrvatska