Bisnode Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v zlati razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2017 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa Zlata odličnost, ki je simbol standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja z zlato bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti z zlato bonitetno odličnostjo AAA imajo kar 91 % verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:VITANEST d.o.o.

Naslov:Industrijska cesta 1F, 5000 Kromberk

Država: Slovenija

Matična številka:1404598

Davčna številka: 88049388

Zastopnik: KARMEN KOMPARA, PRIMOŽ KOMPARA

Datum vpisa: 6.5.1999

Velikost podjetja: Srednje enote

Telefon: 05 338 4999

E naslov: vianest@vitanest.si

Spletna stran: www.vitanest.si

Datum izdaje certifikata: 12.2.2018

Preverja in izdaja: Bisnode Slovenija