Ovim certifikatom Dun & Bradstreet Bosna i Hercegovina potvrđuje da je subjekt postigao međunarodni standard bonitetne izvrsnosti te spada u razred visoke bonitetne izvrsnosti u Bosni i Hercegovini. Poslovni subjekt zadovoljava kriterije bonitetne izvrsnosti za 2023. godinu te spada među najpouzdanije bh. poslovne subjekte koji imaju pravo korištenja međunarodno priznatog statusa Platinasta izvrsnost kao simbola standarda bonitetne izvrsnosti.

Poduzeća sa statusom platinaste bonitetne izvrsnosti posluju izvrsno, a vjerojatnost za ulazak u jedan od negativnih događaja u sljedećih 12 mjeseci je izrazito niska::

  • stečaj ili likvidacija (vjerovatnoća manja od 0,08%)
  • brisanje subjekta iz poslovnog registra (vjerovatnoća manja od 0,81%)
  • blokada transakcijskih računa više od 90 dana ili pojavljivanje na listi poreznih dužnika (vjerojatnost manja od 0,41%).

Gospodarski subjekti sa platinastom ocjenom bonitetne izvrsnosti AAA imaju vjerojatnost od čak 91% da će bonitetnu izvrsnost ostvariti i u idućoj poslovnoj godini.

Naziv kompanije:"ELNOS BL" d.o.o. Banja Luka

Adresa:Ulica Blagoja Parovića 100e, 78000 BANJA LUKA

Država: Bosna i Hercegovina

Matični broj:1-9486-00

JIB: 4400811430008

Zastupnik: Milan Mijatović

Datum registracije: 20.10.2000

Veličina kompanije: Velika

Telefon: +387 51 492 222

E-mail: info@elnosgroup.com

Internet stranica: www.elnosgroup.com

Datum izdavanja certifikata: 14.8.2023

Provjerava i izdaje: Dun & Bradstreet Bosna i Hercegovina