Ovim certifikatom Bisnode Bosna i Hercegovina potvrđuje da je subjekt postigao međunarodni standard bonitetne izvrsnosti te spada u razred visoke bonitetne izvrsnosti u Bosni i Hercegovini. Poslovni subjekt zadovoljava kriterije bonitetne izvrsnosti za 2018. godinu te spada među najpouzdanije bh. poslovne subjekte koji imaju pravo korištenja međunarodno priznatog statusa Zlatna izvrsnost kao simbola standarda bonitetne izvrsnosti.

Poduzeća sa statusom zlatne bonitetne izvrsnosti posluju izvrsno, a vjerovatnoća za ulazak u jedan od negativnih događaja u sljedećih 12 mjeseci je izrazito niska:

  • stečaj ili likvidacija (vjerovatnoća manja od 0,08%)
  • brisanje subjekta iz poslovnog registra (vjerovatnoća manja od 0,81%)
  • blokada transakcijskih računa više od 90 dana ili pojavljivanje na listi poreznih dužnika (vjerovatnoća manja od 0,41%)

Gospodarski subjekti sa zlatnom ocjenom bonitetne izvrsnosti AAA imaju vjerovatnoća od čak 91% da će bonitetnu izvrsnost ostvariti i u idućoj poslovnoj godini.

Naziv kompanije:"URBIS CENTAR" d.o.o. Banja Luka

Adresa:Bulevar Vojvode Stepe Stepanovića 101a, 78000 BANJA LUKA

Država: Bosna i Hercegovina

Matični broj:256595

JIB: 4403168840006

Zastupnik: SNEŽANA MRĐA-BADŽA

Datum registracije: 11.6.2010

Veličina kompanije: Mala

Telefon: +387 51 223 960

E-mail: office@urbiscentar.com

Adresa Internet stranice: http://www.urbiscentar.com

Datum izdavanja certifikata: 12.7.2018

Provjerava i izdaje: Bisnode Bosna i Hercegovina