Ovim certifikatom Dun & Bradstreet Bosna i Hercegovina potvrđuje da je subjekt postigao međunarodni standard bonitetne izvrsnosti te spada u razred visoke bonitetne izvrsnosti u Bosni i Hercegovini. Poslovni subjekt zadovoljava kriterije bonitetne izvrsnosti za 2023. godinu te spada među najpouzdanije bh. poslovne subjekte koji imaju pravo korištenja međunarodno priznatog statusa AAA kao simbola standarda bonitetne izvrsnosti.

Poduzeća sa statusom zlatne bonitetne izvrsnosti posluju izvrsno, a vjerovatnoća za ulazak u jedan od negativnih događaja u sljedećih 12 mjeseci je izrazito niska:

  • stečaj ili likvidacija (vjerovatnoća manja od 0,08%)
  • brisanje subjekta iz poslovnog registra (vjerovatnoća manja od 0,81%)
  • blokada transakcijskih računa više od 90 dana ili pojavljivanje na listi poreznih dužnika (vjerovatnoća manja od 0,41%)

Gospodarski subjekti sa ocjenom bonitetne izvrsnosti AAA imaju vjerovatnoća od čak 98% da će bonitetnu izvrsnost ostvariti i u idućoj poslovnoj godini.

Naziv kompanije:"Špedicija GLOBUS" d.o.o. Gradiška

Adresa:Obala vojvode Stepe 5, 78400 GRADIŠKA

Država: Bosna i Hercegovina

Matični broj:1-2615-00

JIB: 4401029140005

Zastupnik: Marija Kovačević-Osmić

Datum registracije: 1.1.2001

Veličina kompanije: Srednja

Telefon: +387 51 809 23005

E-mail: globus.gradiska@gmail.com

Internet stranica:

Datum izdavanja certifikata: 17.8.2023

Provjerava i izdaje: Dun & Bradstreet Bosna i Hercegovina