Ovim sertifikatom Bisnode Srbija potvrđuje da je subjekt postigao međunarodni standard bonitetne izvrsnosti i spada u grupu visoko uspešnih kompanija u Srbiji. Poslovni subjekat zadovoljava kriterijume bonitetne izvrsnosti za 2018. godinu i nalazi se među najpouzdanijim preduzećima koji imaju pravo korišćenja međunarodno priznatog statusa A kao simbola standarda za sertifikaciju.

Preduzeća sa statusom bonitetne izvrsnosti A posluju veoma uspešno, a verovatnoća za ulazak u jedan od negativnih događaja u sljedećih 12 meseci je izrazito niska:

  • stečaj, predstečajna nagodba ili likvidacija (verovatnoća manja od 0,38%),
  • brisanje subjekta iz poslovnog registra (verovatnoća manja od 3,37%),
  • neprekidna blokada transakcijskih računa više od 60 dana ili više od 90 dana sa prekidima (verovatnoća manja od 1,43%).

Subjekti sa bonitetnom ocenom A imaju verovatnoću od 75% da će bonitetnu izvrsnost ostvariti i u narednoj poslovnoj godini.

Naziv preduzeća:D EXPRESS DOO BEOGRAD

Adresa:Zage Malivuk 1,

Država: Srbija

Matični broj:08192189

Poreski broj: 101754136

Zastupnik: Ljiljana Živković Karaklajić

Datum registracije: 20.5.1990

Veličina preduzeća: Srednje

Telefon: +381 11 3313389

E-mail: office@dexpress.rs

Adresa internet stranice: www.dailyexpress.rs

Datum izdavanja sertifikata: 5.10.2018

Proverava i izdaje: Bisnode Srbija