Ovim sertifikatom Bisnode Srbija potvrđuje da je subjekat postigao međunarodni standard bonitetne izvrsnosti i spada u grupu najuspešnijih kompanija u Srbiji. Poslovni subjekat zadovoljava kriterijume bonitetne izvrsnosti za 2018. godinu i nalazi se među najpouzdanijim preduzećima koji imaju pravo korišćenja međunarodno priznatog statusa AAA kao simbola standarda za sertifikaciju.

Preduzeća sa statusom bonitetne izvrsnosti posluju veoma uspešno, a verovatnoća za ulazak u jedan od negativnih događaja u sledećih 12 meseci je izrazito niska:

  • stečaj, predstečajni postupak ili likvidacija (verovatnoća manja od 0,08%),
  • brisanje subjekta iz poslovnog registra (verovatnoća manja od 0,81%),
  • neprekidna blokada transakcijskih računa više od 60 dana ili više od 90 dana sa prekidima (verovatnoća manja od 0,41%).

Subjekti sa bonitetnom ocenom AAA imaju verovatnoću od 98% da će bonitetnu izvrsnost ostvariti i u narednoj poslovnoj godini.

Naziv preduzeća:ENERGOTEHNA DOO NOVI SAD

Adresa:KIJEVSKA 24, 21000 Novi Sad

Država: Srbija

Matični broj:20113278

Poreski broj: 104202125

Zastupnik: Emil Sovilj

Datum registracije: 28.11.2005

Veličina preduzeća: Malo

Telefon: +381 21 6396540

E-mail: office@energotehna.com

Adresa internet stranice: www.energotehna.com

Datum izdavanja sertifikata: 9.10.2018

Proverava i izdaje: Bisnode Srbija