Ovim sertifikatom Dun & Bradstreet Srbija potvrđuje da je subjekat postigao međunarodni standard bonitetne izvrsnosti i spada u grupu najuspešnijih kompanija u Srbiji. Poslovni subjekat zadovoljava kriterijume bonitetne izvrsnosti za 2021. godinu i nalazi se među najpouzdanijim preduzećima koji imaju pravo korišćenja međunarodno priznatog statusa AAA kao simbola standarda za sertifikaciju.

Preduzeća sa statusom bonitetne izvrsnosti posluju veoma uspešno, a verovatnoća za ulazak u jedan od negativnih događaja u sledećih 12 meseci je izrazito niska:

  • stečaj, predstečajni postupak ili likvidacija (verovatnoća manja od 0,08%),
  • brisanje subjekta iz poslovnog registra (verovatnoća manja od 0,81%),
  • neprekidna blokada transakcijskih računa više od 60 dana ili više od 90 dana sa prekidima (verovatnoća manja od 0,41%).

Subjekti sa bonitetnom ocenom AAA imaju verovatnoću od 98% da će bonitetnu izvrsnost ostvariti i u narednoj poslovnoj godini.

Naziv preduzeća:ONICELLI DOO ADA

Adresa:LENJINOVA 60, 24430 Ada

Država: Srbija

Matični broj:20269383

Poreski broj: 104908210

Zastupnik: Jožef Onjecki

Datum registracije: 9.3.2007

Veličina preduzeća: Malo

Telefon: +381 24 851711

E-mail: onicelliada@gmail.com

Adresa internet stranice: www.onicelli.com

Datum izdavanja sertifikata: 24.9.2021

Proverava i izdaje: Dun & Bradstreet Srbija