Bisnode Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v višji razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2019 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa AA kot simbola standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,20% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 1,83% verjetnost),
  • blokada transakcijskih računov subjekta več kot 60 dni nepretrgoma oziroma več kot 90 dni pretrgoma (< 0,98% verjetnost).

Gospodarski subjekti z boniteto odličnosti AA imajo 94% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:ELEKTRO PEČAVER, d.o.o.

Naslov:Tbilisijska ulica 89, 1000 LJUBLJANA

Država: Slovenija

Matična številka:1272942

Davčna številka: 69071101

Zastopnik: ANTON PEČAVER

Datum vpisa: 16.4.1998

Velikost podjetja: Mikro

Telefon: 01 423 9215

E naslov: info@elektro-pecaver.si

Spletna stran: www.elektro-pecaver.si

Datum izdaje certifikata: 2.6.2020

Preverja in izdaja: Bisnode Slovenija