Bisnode Slovenija with a certificate confirms that the business entity meets the highest international standard of excellence AAA for at least the fifth year in a row and belongs to the Platinum Creditworhiness status of credit rating excellence in Slovenia. The business entity meets the criteria of credit excellence for the year 2020 and is one of the most reliable Slovenian business entities that are entitled to use internationally recognized status Platinum Excellence, which is a symbol of the standard of credit excellence.

Poduzeća sa statusom platinaste bonitetne izvrsnosti posluju izvrsno, a vjerojatnost za ulazak u jedan od negativnih događaja u sljedećih 12 mjeseci je izrazito niska::

  • stečaj, predstečajna nagodba ili likvidacija (vjerojatnost manja od 0,08%),
  • brisanje subjekta iz poslovnog registra (vjerojatnost manja od 0,81%),
  • blokada transakcijskih računa više od 90 dana ili pojavljivanje na listi poreznih dužnika (vjerojatnost manja od 0,41%).

Gospodarski subjekti sa platinastom ocjenom bonitetne izvrsnosti AAA imaju vjerojatnost od čak 91% da će bonitetnu izvrsnost ostvariti i u idućoj poslovnoj godini.

Naziv poduzeća:ROLETARSTVO MEDLE d.o.o.

Adresa:Podbevškova ulica 48, 8000 NOVO MESTO

Država: Slovenija

Matični broj:1404229

Porezni broj: 84405058

Zastupnik: ROBERT MEDLE, ROBERT MEDLE, ALOJZIJ MEDLE, MARTA MEDLE, VANJA MEDLE

Datum registracije: 14.5.1999.

Veličina poduzeća: Srednja

Telefon: 01 244 3860

E-mail: info@medle.si

Adresa Internet stranice: www.medle.si

Datum izdavanja certifikata: 17.8.2020.

Provjerava i izdaje: Bisnode Slovenija