Dun & Bradstreet Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt izpolnjuje najvišji mednarodni standard odličnosti AAA najmanj peto leto zapored in spada v platinasti razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2021 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa Platinasta odličnost, ki je simbol standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja s platinasto bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti s platinasto boniteto odličnosti imajo 91% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu

Naziv podjetja:ARCONT IP d.o.o.

Naslov:Ljutomerska cesta 30, 9250 GORNJA RADGONA

Država: Slovenija

Matična številka:1469266

Davčna številka: 17630126

Zastopnik: ALEŠ OBAL, DAVID ŠTRAKL, TADEJ PINTARIČ

Datum vpisa: 20.12.1999

Velikost podjetja: Srednje enote

Telefon: 02 564 4301

E naslov: info@arcont.si

Spletna stran: www.arcont-ip.si

Datum izdaje certifikata: 21.7.2021

Preverja in izdaja: Dun & Bradstreet Slovenija