Bisnode Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v najvišji razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2017 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa AAA kot simbola standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti z boniteto odličnosti AAA imajo 98% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:TRENKWALDER, d.o.o.

Naslov:Leskoškova cesta 9D, 1000 LJUBLJANA

Država: Slovenija

Matična številka:1622226

Davčna številka: 97753572

Zastopnik: POLONA UMEK, TOMAŽ MEDVED

Datum vpisa: 30.4.2001

Velikost podjetja: Srednje enote

Telefon:

E naslov:

Spletna stran: www.trenkwalder.si

Datum izdaje certifikata: 13.3.2018

Preverja in izdaja: Bisnode Slovenija