Bisnode Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v najvišji razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2018 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa AAA kot simbola standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti z boniteto odličnosti AAA imajo 98% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:PG Šum d.o.o.

Naslov:Podvine 22, 1410 ZAGORJE OB SAVI

Država: Slovenija

Matična številka:1849646

Davčna številka: 29162734

Zastopnik: BARBARA TURK PEITL, MARKO PEITL

Datum vpisa: 18.8.2003

Velikost podjetja: Majhne enote

Telefon: 03 566 1736

E naslov: info@pgsum.si

Spletna stran: www.pgsum.si

Datum izdaje certifikata: 27.2.2019

Preverja in izdaja: Bisnode Slovenija