Dun & Bradstreet Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt izpolnjuje najvišji mednarodni standard odličnosti AAA najmanj peto leto zapored in spada v platinasti razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2021 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa Platinasta odličnost, ki je simbol standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja s platinasto bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti s platinasto boniteto odličnosti imajo 91% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu

Naziv podjetja:RECA d.o.o.

Naslov:Pesnica pri Mariboru 32E, 2211 PESNICA PRI MARIBORU

Država: Slovenija

Matična številka:1857746

Davčna številka: 72541741

Zastopnik: EDITH PIVC, ERNST WIESINGER, IGOR ROŠKAR

Datum vpisa: 1.9.2003

Velikost podjetja: Majhne enote

Telefon: 02 250 1145

E naslov: reca@reca.si

Spletna stran: www.reca.si

Datum izdaje certifikata: 17.4.2022

Preverja in izdaja: Dun & Bradstreet Slovenija