Bisnode Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v najvišji razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2017 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa AAA kot simbola standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti z boniteto odličnosti AAA imajo 98% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:RECA d.o.o.

Naslov:Pesnica pri Mariboru 32E, 2211 PESNICA PRI MARIBORU

Država: Slovenija

Matična številka:1857746

Davčna številka: 72541741

Zastopnik: ERNST WIESINGER, IGOR ROŠKAR

Datum vpisa: 1.9.2003

Velikost podjetja: Majhne enote

Telefon: 02 250 1145

E naslov: reca@reca.si

Spletna stran: www.reca.si

Datum izdaje certifikata: 17.4.2018

Preverja in izdaja: Bisnode Slovenija