Dun & Bradstreet Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v visok razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2020 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa A kot simbola standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,38% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 3,37% verjetnost),
  • blokada transakcijskih računov subjekta več kot 60 dni nepretrgoma oziroma več kot 90 dni pretrgoma (< 1,43% verjetnost).

Gospodarski subjekti z boniteto odličnosti A imajo 75% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:TRANSMISION d.o.o.

Naslov:Ulica Rada Pušenjaka 31, 9240 LJUTOMER

Država: Slovenija

Matična številka:2160781

Davčna številka: 80970150

Zastopnik: ŽELJKO DJURIĆ

Datum vpisa: 25.11.2005

Velikost podjetja: Srednje enote

Telefon: 031 896 308

E naslov:

Spletna stran: transmision.si

Datum izdaje certifikata: 17.10.2020

Preverja in izdaja: Dun & Bradstreet Slovenija