Bisnode Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v najvišji razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2018 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa AAA kot simbola standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti z boniteto odličnosti AAA imajo 98% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:EBB d.o.o.

Naslov:Tičnica 2A, 1370 LOGATEC

Država: Slovenija

Matična številka:2193256

Davčna številka: 47312335

Zastopnik: BOJAN OBLAK, BORUT OBLAK

Datum vpisa: 15.5.2006

Velikost podjetja: Mikro

Telefon: 041 739 747

E naslov: info@ebb-si.com

Spletna stran: www.ebb-si.com

Datum izdaje certifikata: 18.12.2018

Preverja in izdaja: Bisnode Slovenija