Bisnode Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v najvišji razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2018 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa AAA kot simbola standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti z boniteto odličnosti AAA imajo 98% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:KoMnA d.o.o.

Naslov:Prežganje 50, 1000 LJUBLJANA

Država: Slovenija

Matična številka:2210444

Davčna številka: 65744900

Zastopnik: BORUT ČRNIVEC, JURE KOZAMERNIK, MARJAN KOZAMERNIK

Datum vpisa: 10.1.2008

Velikost podjetja: Mikro

Telefon: 01 544 6014

E naslov: info@komna.si

Spletna stran: www.komna.com

Datum izdaje certifikata: 8.3.2019

Preverja in izdaja: Bisnode Slovenija