Bisnode Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v zlati razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2019 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa Zlata odličnost, ki je simbol standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja z zlato bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti z zlato bonitetno odličnostjo AAA imajo kar 91 % verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:ARS PHARMAE, d.o.o.

Naslov:Litostrojska cesta 46A, 1000 LJUBLJANA

Država: Slovenija

Matična številka:2307090

Davčna številka: 93955073

Zastopnik: URŠKA ZALOKER, URŠKA ZALOKER, MARKO DOMAZET, MARKO DOMAZET

Datum vpisa: 27.6.2007

Velikost podjetja: Majhne enote

Telefon: 014 205 730

E naslov: info@arspharmae.com

Spletna stran: www.arspharmae.com

Datum izdaje certifikata: 17.1.2020

Preverja in izdaja: Bisnode Slovenija