Bisnode Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v zlati razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2020 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa Zlata odličnost, ki je simbol standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja z zlato bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti z zlato bonitetno odličnostjo AAA imajo kar 91 % verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:ACŠ AVTOMOBILI d.o.o.

Naslov:Jedlovnik 1A, 2201 ZGORNJA KUNGOTA

Država: Slovenija

Matična številka:2371162

Davčna številka: 47731109

Zastopnik: ROK ŠERBINEK, TJAŠA RAMŠAK, TJAŠA RAMŠAK

Datum vpisa: 22.1.2008

Velikost podjetja: Mikro

Telefon: 031 317 432

E naslov:

Spletna stran: acs-avtomobili.com

Datum izdaje certifikata: 20.8.2020

Preverja in izdaja: Bisnode Slovenija