Dun & Bradstreet Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v zlati razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2020 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa Zlata odličnost, ki je simbol standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja z zlato bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti z zlato bonitetno odličnostjo AAA imajo kar 91 % verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:GRAMOZNICA PAČNIK d.o.o.

Naslov:Libeliče 13, 2372 LIBELIČE

Država: Slovenija

Matična številka:2372096

Davčna številka: 94730075

Zastopnik: MIROSLAV PAČNIK, VANJA ŠNABL

Datum vpisa: 18.1.2008

Velikost podjetja: Mikro

Telefon: 02 878 9802

E naslov:

Spletna stran: www.gramoznica-pacnik.si

Datum izdaje certifikata: 2.6.2021

Preverja in izdaja: Dun & Bradstreet Slovenija