Bisnode Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v visok razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2018 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa A kot simbola standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,38% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 3,37% verjetnost),
  • blokada transakcijskih računov subjekta več kot 60 dni nepretrgoma oziroma več kot 90 dni pretrgoma (< 1,43% verjetnost).

Gospodarski subjekti z boniteto odličnosti A imajo 75% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:KREATIVNE IDEJE d.o.o.

Naslov:Plese 9A, 9000 MURSKA SOBOTA

Država: Slovenija

Matična številka:3298566

Davčna številka: 47711531

Zastopnik: DANIEL ŠABJAN

Datum vpisa: 20.3.2008

Velikost podjetja: Mikro

Telefon: 02 530 8206

E naslov: info@kreativne-ideje.si

Spletna stran: http://www.kreativne-ideje.si

Datum izdaje certifikata: 25.9.2018

Preverja in izdaja: Bisnode Slovenija