Dun & Bradstreet Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt izpolnjuje najvišji mednarodni standard odličnosti AAA najmanj peto leto zapored in spada v platinasti razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2023 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa Platinasta odličnost, ki je simbol standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja s platinasto bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti s platinasto boniteto odličnosti imajo 91% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu

Naziv podjetja:TERMOGRADNJE INŽENIRING d.o.o.

Naslov:Cankarjeva cesta 1, 1270 LITIJA

Država: Slovenija

Matična številka:3320936

Davčna številka: 68206836

Zastopnik: GORAZD TURUDIĆ, MILAN TURUDIĆ

Datum vpisa: 29.4.2008

Velikost podjetja: Majhne enote

Telefon: 01 899 5076

E naslov: info@termogradnje.si

Spletna stran: www.termogradnje.si

Datum izdaje certifikata: 22.2.2024

Preverja in izdaja: Dun & Bradstreet Slovenija