Bisnode Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v višji razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2017 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa AA kot simbola standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,20% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 1,83% verjetnost),
  • blokada transakcijskih računov subjekta več kot 60 dni nepretrgoma oziroma več kot 90 dni pretrgoma (< 0,98% verjetnost).

Gospodarski subjekti z boniteto odličnosti AA imajo 94% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:TOP GRADNJE d.o.o.

Naslov:Litijska cesta 210, 1261 LJUBLJANA-DOBRUNJE

Država: Slovenija

Matična številka:3571181

Davčna številka: 21171025

Zastopnik: FIKRETA TOPALOVIĆ, SAFET TOPALOVIĆ

Datum vpisa: 30.6.2009

Velikost podjetja: Majhne enote

Telefon:

E naslov:

Spletna stran:

Datum izdaje certifikata: 27.2.2018

Preverja in izdaja: Bisnode Slovenija