Dun & Bradstreet Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v najvišji razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2022 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa AAA kot simbola standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti z boniteto odličnosti AAA imajo 98% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:TOP GRADNJE d.o.o.

Naslov:Litijska cesta 210, 1261 LJUBLJANA-DOBRUNJE

Država: Slovenija

Matična številka:3571181

Davčna številka: 21171025

Zastopnik: ELVIR TOPALOVIĆ, FIKRETA TOPALOVIĆ, SAFET TOPALOVIĆ, VANESA TOPALOVIĆ

Datum vpisa: 30.6.2009

Velikost podjetja: Majhne enote

Telefon:

E naslov: info@top-gradnje.si

Spletna stran: top-gradnje.si

Datum izdaje certifikata: 22.2.2023

Preverja in izdaja: Dun & Bradstreet Slovenija