Bisnode Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v visok razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2020 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa A kot simbola standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,38% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 3,37% verjetnost),
  • blokada transakcijskih računov subjekta več kot 60 dni nepretrgoma oziroma več kot 90 dni pretrgoma (< 1,43% verjetnost).

Gospodarski subjekti z boniteto odličnosti A imajo 75% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:ARISTA PLUS d.o.o.

Naslov:Spodnje Gameljne 129, 1211 LJUBLJANA ŠMARTNO

Država: Slovenija

Matična številka:3744019

Davčna številka: 49488988

Zastopnik: MILENA FORNAZARIČ, MILENA FORNAZARIČ

Datum vpisa: 1.6.2010

Velikost podjetja: Mikro

Telefon: 01 563 1675

E naslov:

Spletna stran: arista.si

Datum izdaje certifikata: 22.9.2020

Preverja in izdaja: Bisnode Slovenija