Bisnode Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v najvišji razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2019 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa AAA kot simbola standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti z boniteto odličnosti AAA imajo 98% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:LUNOS d.o.o.

Naslov:Robbova ulica 2, 1000 LJUBLJANA

Država: Slovenija

Matična številka:3827062

Davčna številka: 65582055

Zastopnik: MILAN KUSTER, MILAN KUSTER

Datum vpisa: 11.10.2010

Velikost podjetja: Majhne enote

Telefon: 01 620 4300

E naslov: info@lunos.si

Spletna stran: lunos.si

Datum izdaje certifikata: 12.4.2020

Preverja in izdaja: Bisnode Slovenija