Bisnode Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v visok razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2018 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa A kot simbola standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,38% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 3,37% verjetnost),
  • blokada transakcijskih računov subjekta več kot 60 dni nepretrgoma oziroma več kot 90 dni pretrgoma (< 1,43% verjetnost).

Gospodarski subjekti z boniteto odličnosti A imajo 75% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:KOVINTRADE d.d. Celje

Naslov:Mariborska cesta 7, 3000 CELJE

Država: Slovenija

Matična številka:5025524

Davčna številka: 84040858

Zastopnik: BORIS PIŠEK, JOŽE KASTELIC, JURIJ ROJC, MARKO STAROVEŠKI

Datum vpisa: 15.10.1992

Velikost podjetja: Velike enote

Telefon: 03 427 8100

E naslov: info@kovintrade.si

Spletna stran: www.kovintrade.si

Datum izdaje certifikata: 6.8.2018

Preverja in izdaja: Bisnode Slovenija