Dun & Bradstreet Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt izpolnjuje najvišji mednarodni standard odličnosti AAA najmanj peto leto zapored in spada v platinasti razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2023 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa Platinasta odličnost, ki je simbol standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja s platinasto bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti s platinasto boniteto odličnosti imajo 91% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu

Naziv podjetja:XELLA porobeton SI, d.o.o.

Naslov:Loke pri Zagorju 64, 1412 KISOVEC

Država: Slovenija

Matična številka:5033152

Davčna številka: 41113063

Zastopnik: DRAGAN LAZIĆ, EMIR KADRIĆ, META GRADT, MILAN ČERNJAK

Datum vpisa: 4.4.1990

Velikost podjetja: Srednje enote

Telefon: 03 567 1150

E naslov: info.si@xella.com

Spletna stran: www.xella.si

Datum izdaje certifikata: 11.1.2024

Preverja in izdaja: Dun & Bradstreet Slovenija