Bisnode Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v zlati razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2019 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa Zlata odličnost, ki je simbol standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja z zlato bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti z zlato bonitetno odličnostjo AAA imajo kar 91 % verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:XELLA porobeton SI, d.o.o.

Naslov:Loke pri Zagorju 64, 1412 KISOVEC

Država: Slovenija

Matična številka:5033152

Davčna številka: 41113063

Zastopnik: DRAGAN LAZIĆ, META GRADT, MILAN ČERNJAK, VERONICA OITA MATACA

Datum vpisa: 4.4.1990

Velikost podjetja: Majhne enote

Telefon: 03 567 1150

E naslov: info.si@xella.com

Spletna stran: www.xella.si

Datum izdaje certifikata: 11.1.2020

Preverja in izdaja: Bisnode Slovenija