Bisnode Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v najvišji razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2018 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa AAA kot simbola standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti z boniteto odličnosti AAA imajo 98% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:KZ TREBNJE z.o.o.

Naslov:Stari trg 2, 8210 TREBNJE

Država: Slovenija

Matična številka:5142385

Davčna številka: 23651270

Zastopnik: LUDVIK JERMAN

Datum vpisa: 31.7.1974

Velikost podjetja: Srednje enote

Telefon: 07 348 1500

E naslov: kz-trebnje@siol.net

Spletna stran: www.kz-trebnje.si

Datum izdaje certifikata: 10.12.2018

Preverja in izdaja: Bisnode Slovenija