Bisnode Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v višji razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2018 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa AA kot simbola standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,20% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 1,83% verjetnost),
  • blokada transakcijskih računov subjekta več kot 60 dni nepretrgoma oziroma več kot 90 dni pretrgoma (< 0,98% verjetnost).

Gospodarski subjekti z boniteto odličnosti AA imajo 94% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:ECONOMIC COMMERCE d.o.o.

Naslov:Zagrebška cesta 40A, 2000 MARIBOR

Država: Slovenija

Matična številka:5298474

Davčna številka: 48880213

Zastopnik: BRANKO POTOČNIK

Datum vpisa: 26.12.1989

Velikost podjetja: Mikro

Telefon: 02 330 4336

E naslov: info@economic-commerce.si

Spletna stran: www.economic-commerce.si

Datum izdaje certifikata: 11.9.2018

Preverja in izdaja: Bisnode Slovenija