Bisnode Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v zlati razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2019 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa Zlata odličnost, ki je simbol standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja z zlato bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti z zlato bonitetno odličnostjo AAA imajo kar 91 % verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:KOTA d.o.o. Petrovče

Naslov:Petrovče 237, 3301 PETROVČE

Država: Slovenija

Matična številka:5298776

Davčna številka: 69136351

Zastopnik: MATJAŽ LAPORNIK, MIHA GREŠAK

Datum vpisa: 29.12.1989

Velikost podjetja: Majhne enote

Telefon: 01 256 6199

E naslov: kota@siol.net

Spletna stran: www.kota.si

Datum izdaje certifikata: 22.9.2019

Preverja in izdaja: Bisnode Slovenija