Bisnode Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v višji razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2017 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa AA kot simbola standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,20% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 1,83% verjetnost),
  • blokada transakcijskih računov subjekta več kot 60 dni nepretrgoma oziroma več kot 90 dni pretrgoma (< 0,98% verjetnost).

Gospodarski subjekti z boniteto odličnosti AA imajo 94% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:UNIVERZAL COMMERCE, Ljubljana, d.o.o.

Naslov:Novo Polje, cesta IV 1, 1260 LJUBLJANA-POLJE

Država: Slovenija

Matična številka:5325412

Davčna številka: 89875508

Zastopnik: KATJA LOGAR, METOD LOGAR

Datum vpisa: 26.2.1990

Velikost podjetja: Mikro

Telefon: 01 529 2060

E naslov: metod.logar@univerzal-com.si

Spletna stran: www.univerzal-com.si

Datum izdaje certifikata: 8.3.2018

Preverja in izdaja: Bisnode Slovenija