Bisnode Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v zlati razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2018 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa Zlata odličnost, ki je simbol standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja z zlato bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti z zlato bonitetno odličnostjo AAA imajo kar 91 % verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:TINEX, d.o.o.

Naslov:Poslovna cona B 20, 4208 ŠENČUR

Država: Slovenija

Matična številka:5341922

Davčna številka: 27106870

Zastopnik: MARKO ZIVLAKOVIĆ, SIMONA CIGLAR, UROŠ FRANTAR

Datum vpisa: 27.3.1990

Velikost podjetja: Srednje enote

Telefon: 04 279 2222

E naslov: info@tinex.si

Spletna stran: www.tinex.si

Datum izdaje certifikata: 18.6.2018

Preverja in izdaja: Bisnode Slovenija