Bisnode Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v najvišji razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2018 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa AAA kot simbola standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti z boniteto odličnosti AAA imajo 98% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:FEROLIN, ŠTEFAN LINDENBAUM S.P.

Naslov:Ob Meži 12C, 2392 MEŽICA

Država: Slovenija

Matična številka:5351397

Davčna številka: 38835398

Zastopnik: MARKO LINDENBAUM

Datum vpisa: 14.11.1994

Velikost podjetja: Majhne enote

Telefon: 02 827 7450

E naslov: info@ferolin.com

Spletna stran:

Datum izdaje certifikata: 10.7.2018

Preverja in izdaja: Bisnode Slovenija