Dun & Bradstreet Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v najvišji razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2024 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa AAA kot simbola standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti z boniteto odličnosti AAA imajo 98% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:iPiramida d.o.o.

Naslov:Strossmayerjeva ulica 26, 2000 MARIBOR

Država: Slovenija

Matična številka:5468299

Davčna številka: 79145604

Zastopnik: DARJA FERŠ, IVAN HAJNŠEK

Datum vpisa: 19.2.1991

Velikost podjetja: Mikro

Telefon: 02 251 0184

E naslov: info@ipiramida.si

Spletna stran: www.ipiramida.sI

Datum izdaje certifikata: 22.7.2024

Preverja in izdaja: Dun & Bradstreet Slovenija