Bisnode Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v najvišji razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2018 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa AAA kot simbola standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti z boniteto odličnosti AAA imajo 98% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:BELINKA PERKEMIJA, d.o.o.

Naslov:Zasavska cesta 95, 1231 LJUBLJANA-ČRNUČE

Država: Slovenija

Matična številka:5487838

Davčna številka: 69994021

Zastopnik: FRANCE STELE

Datum vpisa: 10.5.1991

Velikost podjetja: Srednje enote

Telefon: 01 588 6299

E naslov: info-pk@belinka.si

Spletna stran: http://www.belinka.si

Datum izdaje certifikata: 8.11.2018

Preverja in izdaja: Bisnode Slovenija