Bisnode Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v zlati razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2017 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa Zlata odličnost, ki je simbol standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja z zlato bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti z zlato bonitetno odličnostjo AAA imajo kar 91 % verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:Belinka-Belles, d.o.o.

Naslov:Zasavska cesta 95, 1231 LJUBLJANA-ČRNUČE

Država: Slovenija

Matična številka:5487846

Davčna številka: 85413534

Zastopnik: ROK JERŠAN, TOMAŽ ZALOŽNIK

Datum vpisa: 10.5.1991

Velikost podjetja: Srednje enote

Telefon: 01 588 6299

E naslov: info-bl@belinka.si

Spletna stran: www.belinka.si

Datum izdaje certifikata: 4.12.2017

Preverja in izdaja: Bisnode Slovenija