Bisnode Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v zlati razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2020 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa Zlata odličnost, ki je simbol standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja z zlato bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti z zlato bonitetno odličnostjo AAA imajo kar 91 % verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:ŽIHER d.o.o.

Naslov:Moškanjci 1G, 2272 GORIŠNICA

Država: Slovenija

Matična številka:5518547

Davčna številka: 88264998

Zastopnik: MARKO ŽIHER, MARKO ŽIHER, TINA PREAC, TINA PREAC, ALOJZ ŽIHER, ALOJZ ŽIHER

Datum vpisa: 9.10.1991

Velikost podjetja: Srednje enote

Telefon: 02 743 0811

E naslov: info@ziher.si

Spletna stran: www.ziher.si

Datum izdaje certifikata: 20.9.2020

Preverja in izdaja: Bisnode Slovenija