Bisnode Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt že tretje leto zapored dosega mednarodni standard zlate bonitetne odličnosti in spada v platinasti razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2020 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa Platinasta odličnost, ki je simbol standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja s platinasto bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti s platinasto boniteto odličnosti imajo 91% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu

Naziv podjetja:KARNION d.o.o.

Naslov:Zgornje Pirniče 140, 1215 MEDVODE

Država: Slovenija

Matična številka:5536731

Davčna številka: 94653666

Zastopnik: BOJAN HABULA, BOJAN HABULA, BOJANA FENDE HABULA, BOJANA FENDE HABULA

Datum vpisa: 9.12.1991

Velikost podjetja: Mikro

Telefon: 0599 296 60

E naslov:

Spletna stran: www.karnion.si

Datum izdaje certifikata: 31.7.2020

Preverja in izdaja: Bisnode Slovenija