Bisnode Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v najvišji razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2018 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa AAA kot simbola standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti z boniteto odličnosti AAA imajo 98% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:HABAT d.o.o.

Naslov:Ulica pod gozdom 14, 1236 TRZIN

Država: Slovenija

Matična številka:5580625

Davčna številka: 23813792

Zastopnik: SILVO HABAT, UROŠ HABAT

Datum vpisa: 28.1.1992

Velikost podjetja: Mikro

Telefon: 01 564 4117

E naslov: habat-doo@siol.net

Spletna stran: www.habatdoo.si

Datum izdaje certifikata: 3.4.2019

Preverja in izdaja: Bisnode Slovenija