Dun & Bradstreet Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v visok razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2023 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa A kot simbola standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,38% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 3,37% verjetnost),
  • blokada transakcijskih računov subjekta več kot 60 dni nepretrgoma oziroma več kot 90 dni pretrgoma (< 1,43% verjetnost).

Gospodarski subjekti z boniteto odličnosti A imajo 75% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:LIBELA ORODJA, d.o.o., Celje

Naslov:Opekarniška cesta 2, 3000 CELJE

Država: Slovenija

Matična številka:5603226

Davčna številka: 27982661

Zastopnik: ALEKSANDER MURN

Datum vpisa: 17.4.1992

Velikost podjetja: Majhne enote

Telefon: 03 427 1280

E naslov: info@libelaorodja.si

Spletna stran: www.libelaorodja.si

Datum izdaje certifikata: 31.8.2023

Preverja in izdaja: Dun & Bradstreet Slovenija