Bisnode Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v višji razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2018 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa AA kot simbola standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,20% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 1,83% verjetnost),
  • blokada transakcijskih računov subjekta več kot 60 dni nepretrgoma oziroma več kot 90 dni pretrgoma (< 0,98% verjetnost).

Gospodarski subjekti z boniteto odličnosti AA imajo 94% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:P+5 d.o.o.

Naslov:Šmarska cesta 5D, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Država: Slovenija

Matična številka:5625033

Davčna številka: 62611445

Zastopnik: ALFRED GOJTANIĆ, PETER GOJTANIĆ

Datum vpisa: 7.7.1992

Velikost podjetja: Majhne enote

Telefon: 05 625 0520

E naslov:

Spletna stran:

Datum izdaje certifikata: 17.7.2018

Preverja in izdaja: Bisnode Slovenija