Bisnode Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v najvišji razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2018 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa AAA kot simbola standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti z boniteto odličnosti AAA imajo 98% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:EGT, d.o.o.

Naslov:Ulica Savinjske čete 7, 3310 ŽALEC

Država: Slovenija

Matična številka:5786673

Davčna številka: 20532814

Zastopnik: ANDREJ ŠKOBERNE, VOJKO DIVJAK

Datum vpisa: 11.1.1993

Velikost podjetja: Mikro

Telefon: 041 699 242

E naslov: info@egt.si

Spletna stran: www.egt.si

Datum izdaje certifikata: 21.9.2018

Preverja in izdaja: Bisnode Slovenija