Dun & Bradstreet Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v zlati razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2023 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa Zlata odličnost, ki je simbol standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja z zlato bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti z zlato bonitetno odličnostjo AAA imajo kar 91 % verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:AIRABELA d.o.o.

Naslov:Šmartinska cesta 58A, 1000 LJUBLJANA

Država: Slovenija

Matična številka:6176470

Davčna številka: 79240518

Zastopnik: TIMOTEJ KOMPARA, URBAN MARTINUČ

Datum vpisa: 12.6.2012

Velikost podjetja: Srednje enote

Telefon: 08 205 3025

E naslov: info@airabela.si

Spletna stran: www.airabela.si

Datum izdaje certifikata: 8.11.2023

Preverja in izdaja: Dun & Bradstreet Slovenija