Dun & Bradstreet Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v zlati razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2021 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa Zlata odličnost, ki je simbol standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja z zlato bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti z zlato bonitetno odličnostjo AAA imajo kar 91 % verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:SPECIALNA GALVANOTEHNIKA GRČAR d.o.o.

Naslov:Pot na žago 18, 1230 DOMŽALE

Država: Slovenija

Matična številka:6675999

Davčna številka: 24819026

Zastopnik: ERIK GRČAR, MARINA GRČAR, MARKO GRČAR

Datum vpisa: 8.9.2014

Velikost podjetja: Mikro

Telefon: 017 219 490

E naslov: info@grcar.eu

Spletna stran: www.grcar.eu

Datum izdaje certifikata: 17.4.2022

Preverja in izdaja: Dun & Bradstreet Slovenija