Bisnode Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v višji razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2020 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa AA kot simbola standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,20% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 1,83% verjetnost),
  • blokada transakcijskih računov subjekta več kot 60 dni nepretrgoma oziroma več kot 90 dni pretrgoma (< 0,98% verjetnost).

Gospodarski subjekti z boniteto odličnosti AA imajo 94% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:FORTIS GROUP d.o.o.

Naslov:Ladja 6, 1215 MEDVODE

Država: Slovenija

Matična številka:6723381

Davčna številka: 29981930

Zastopnik: ALEN MUJANOVIĆ, BILJANA MALEŠEVIĆ

Datum vpisa: 11.11.2014

Velikost podjetja: Majhne enote

Telefon:

E naslov: office@fortis-group.si

Spletna stran: www.fortis-group.si

Datum izdaje certifikata: 18.8.2020

Preverja in izdaja: Bisnode Slovenija