Bisnode Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v visok razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2017 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa A kot simbola standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,38% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 3,37% verjetnost),
  • blokada transakcijskih računov subjekta več kot 60 dni nepretrgoma oziroma več kot 90 dni pretrgoma (< 1,43% verjetnost).

Gospodarski subjekti z boniteto odličnosti A imajo 75% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:FORTIS GROUP d.o.o.

Naslov:Ladja 6, 1215 MEDVODE

Država: Slovenija

Matična številka:6723381

Davčna številka: 29981930

Zastopnik: ALEN MUJANOVIĆ, BILJANA MALEŠEVIĆ

Datum vpisa: 11.11.2014

Velikost podjetja: Majhne enote

Telefon:

E naslov: office@fortis-group.si

Spletna stran: www.fortis-group.si

Datum izdaje certifikata: 2.3.2018

Preverja in izdaja: Bisnode Slovenija