Bisnode Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v visok razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2018 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa A kot simbola standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,38% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 3,37% verjetnost),
  • blokada transakcijskih računov subjekta več kot 60 dni nepretrgoma oziroma več kot 90 dni pretrgoma (< 1,43% verjetnost).

Gospodarski subjekti z boniteto odličnosti A imajo 75% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:GB GROUP d.o.o.

Naslov:Brilejeva ulica 16, 1000 LJUBLJANA

Država: Slovenija

Matična številka:6897835

Davčna številka: 76810739

Zastopnik: ALEKSANDAR GOJŠINA, NIKOLA GOJŠINA, VLADIMIR GOJŠINA

Datum vpisa: 17.8.2015

Velikost podjetja: Mikro

Telefon: 051 738 259

E naslov:

Spletna stran:

Datum izdaje certifikata: 26.6.2018

Preverja in izdaja: Bisnode Slovenija