Bisnode Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v višji razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2018 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa AA kot simbola standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,20% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 1,83% verjetnost),
  • blokada transakcijskih računov subjekta več kot 60 dni nepretrgoma oziroma več kot 90 dni pretrgoma (< 0,98% verjetnost).

Gospodarski subjekti z boniteto odličnosti AA imajo 94% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:GOJAK AGENZIA d.o.o.

Naslov:Ferrarska ulica 14, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Država: Slovenija

Matična številka:7095392

Davčna številka: 35228768

Zastopnik: MARKO GOJAK, MIRJANA GOJAK

Datum vpisa: 24.6.2016

Velikost podjetja: Mikro

Telefon: 05 613 0000

E naslov: agenzia@gojakagenzia.com

Spletna stran: www.gojakagenzia.com

Datum izdaje certifikata: 10.7.2018

Preverja in izdaja: Bisnode Slovenija