Ovim sertifikatom Dun & Bradstreet Srbija potvrđuje da je subjekat postigao međunarodni standard bonitetne izvrsnosti i spada u grupu najuspešnijih kompanija u Srbiji, koje su najmanje tri godine zaredom ostvarile pravo na Zlatni AAA sertifikat. Poslovni subjekat zadovoljava kriterijume bonitetne izvrsnosti za 2022. godinu i nalazi se među najpouzdanijim preduzećima koji imaju pravo korišćenja međunarodno priznatog statusa Platinasta izvrsnost kao simbola standarda za sertifikaciju.

Kompanije sa Platinum kreditnim rejtingom izvrsnosti rade izuzetno dobro i imaju veoma malu verovatnoću da registruju bilo koji od sledećih negativnih događaja u narednih dvanaest meseci:

  • stečaj, predstečajni postupak ili likvidacija (verovatnoća manja od 0,08%),
  • brisanje subjekta iz poslovnog registra (verovatnoća manja od 0,81%),
  • zamrzavanje bankovnih računa preko 90 dana i popisivanje kao poreznog neplatioca(<0,41% verovatnoće)

Postoji verovatnoća da će subjekti sa rejtingom Platinum Bonitetne izvrsnosti u kreditnoj sposobnosti i u narednoj godini zadržati svoju izvrsnost.

Naziv preduzeća:PRIVREDNI SAVETNIK DOO BEOGRAD

Adresa:Bulevar kralja Aleksandra 86, 11000 BEOGRAD

Država: Srbija

Matični broj:07041268

Poreski broj: 100002581

Zastupnik: Ivan Antić, Ratomir Ćirović, Tijana Pavlović

Datum registracije: 30.10.2000

Veličina preduzeća: Malo

Telefon: +381 11 3209600

E-mail: office@privsav.rs

Internet stranica: www.privsav.rs

Datum izdavanja sertifikata: 19.6.2023

Proverava i izdaje: Dun & Bradstreet Srbija