Ovim sertifikatom Dun & Bradstreet Srbija potvrđuje da je subjekat postigao međunarodni standard bonitetne izvrsnosti i spada u grupu najuspešnijih kompanija u Srbiji, koje su najmanje tri godine zaredom ostvarile pravo na Zlatni AAA sertifikat. Poslovni subjekat zadovoljava kriterijume bonitetne izvrsnosti za 2023. godinu i nalazi se među najpouzdanijim preduzećima koji imaju pravo korišćenja međunarodno priznatog statusa Platinasta izvrsnost kao simbola standarda za sertifikaciju.

Kompanije sa Platinum kreditnim rejtingom izvrsnosti rade izuzetno dobro i imaju veoma malu verovatnoću da registruju bilo koji od sledećih negativnih događaja u narednih dvanaest meseci:

  • stečaj, predstečajni postupak ili likvidacija (verovatnoća manja od 0,08%),
  • brisanje subjekta iz poslovnog registra (verovatnoća manja od 0,81%),
  • zamrzavanje bankovnih računa preko 90 dana i popisivanje kao poreznog neplatioca(<0,41% verovatnoće)

Postoji verovatnoća da će subjekti sa rejtingom Platinum Bonitetne izvrsnosti u kreditnoj sposobnosti i u narednoj godini zadržati svoju izvrsnost.

Naziv preduzeća:DSK SYSTEM DOO BEOGRAD

Adresa:BULEVAR ZORANA ĐINĐIĆA 45I 1, 3, 11070 NOVI BEOGRAD

Država: Srbija

Matični broj:20582120

Poreski broj: 106345813

Zastupnik: Tatjana Jevtić

Datum registracije: 2.11.2009

Veličina preduzeća: Malo

Telefon: +381 11 6350892

E-mail: tatjana.jevtic@dsksystem.rs

Internet stranica: www.dsksystem.rs

Datum izdavanja sertifikata: 31.1.2024

Proverava i izdaje: Dun & Bradstreet Srbija