Dun & Bradstreet Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v zlati razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2024 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa Zlata odličnost, ki je simbol standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja z zlato bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti z zlato bonitetno odličnostjo AAA imajo kar 91 % verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:EUROLUX d.o.o.

Naslov:Litostrojska cesta 44A, 1000 LJUBLJANA

Država: Slovenija

Matična številka:1192272

Davčna številka: 69255709

Zastopnik: ALEŠ PIRC, MARTIN MARKOJA

Datum vpisa: 14.4.1997

Velikost podjetja: Srednje enote

Telefon: 01 514 0750

E naslov: info@eurolux.si

Spletna stran: www.eurolux.si

Datum izdaje certifikata: 13.6.2024

Preverja in izdaja: Dun & Bradstreet Slovenija